SH5  2014 OK-DX-RTTY JF2IWL
 
< Prev    |    Next >
printable version
 Beam heading
2014 OK-DX-RTTY JF2IWL - Beam Heading - All m (122 Qs)2014 OK-DX-RTTY JF2IWL - Beam Heading - 10 m (21 Qs)2014 OK-DX-RTTY JF2IWL - Beam Heading - 15 m (63 Qs)2014 OK-DX-RTTY JF2IWL - Beam Heading - 20 m (13 Qs)2014 OK-DX-RTTY JF2IWL - Beam Heading - 40 m (3 Qs)2014 OK-DX-RTTY JF2IWL - Beam Heading - 80 m (22 Qs)Created by SH5 v.2.38

20-12-2014 12:49:14 UTC
Registered to: JF2IWL