SH5  2017 May RTTY Skimmer Analysis JF2IWL/S
 
< Prev    |    Next >
 Not in master
QSOsCallsignsTotal
16K5USH 7N4WPY/QRP 8N0IIDA 8N20G A3QOS A61CP A71A AM8TRV BG2WRJ BV2LA D9RWY DJ1FQ DK0TW DL1R DS2XBJ DS3HW DS4GKG DU3JA E2NLE/2 EI11WAW ER3KS ES8GP F4VSE F5DTK F8EPR G0UAN G8FWH H4UYB H6CT H6ZM HB9CQV HL2ADY I2S I4JE I6EH IK1MTX IK2S IK3AS IK4D IQ2CP IU3FBL IU4C IZ2F IZ2FO IZ5MJZ JA1AY JA1GZK/1 JA1RRR JA2B JA2COC JA4NJE JA4RWN/4 JA6RGD/6 JA7B JA7IRI JA8AER/7 JA8E JA9CZJ JA9DJX JA9WA JE1PGA JE2CPI/2 JE3VXR JE7LB JF1OP JF1XQL JF3KC JF6LIU/1 JF8EP JG3LHR JG3XTZ/3 JH1EMH JH1VLJ JH3IJF JH4MGU JH5MX JH7IPR/1 JH8I JH8IS JI1BNH JI1ETU/1 JI1RKA JI2UPG/1 JI6IHG JI7E JJ0NIP JJ1DOR/0 JJ1QFN JJ3TTH JK2VO JK3HFN/6 JK3U JK3UDU JL1EEI/0 JL1USZ JL7AG JM6EXB/6 JP1ITN JP1PBP/0 JP1PBP/1 JQ1G JR1TXA JR6DRH JR7J JS6APK LZ4TL M0VKC N2UQC N5GQ OF100Y OH2GIP OH5GI R15JMG R1712M R1AI R1AP R1LN R2AL R2DBL R3MAJ R870C R9OY R9TA RA1CY RA3DRI RA4HRZ RA9AJ RA9LL RK6A RN0JT RP72AA RP72AB RP72IP RP72MB RP72ND RP72PR RP72W RP72ZK RT6DI RU4AJ RU7D/M RU7D/MM RW6AU RW9MN SM6/DL1HTW SP3MEO SP6LHI TA2K UA4LGP UA9CK UB1OAE UP72HD UY5HC VB7TP YC1BJV YL2N YO9APK 157
28J4ROSE 9H3SQ 9K2KH A7BME DM2CNE H6QIL II2ARI IK1GVQ IK4CNO IQ8RC IZ8DGR JA0BYV/0 JA0IOF/0 JA1RZD JA1UXC JA2BFC JA2GSW JA3JNS/3 JA3NAP JA6DTY JA6RGD JE4CMJ JE8ASA/8 JF1O JG1WOG JH1RYE/7 JH4U JH6Q JJ1KXB JJ2DWL/3 JL7A JM1FBF/6 JM4MDV JN1VXL JR1SYD JR2SBE JR4C JR4OZ JR6RL/6 JR7HKQ JR9TUG/2 LB1TE OH4KM OZ1LWT PD0RBZ R0SA R6JAG RA4P RP72NF RV9XV UA0Z UE99PS UT0IW VU3WBB YO3YX 55
33H70Y/3 8J3A 9H3IT A6ARR CS2P E31A EI3GC HZ1TT I/HB9TTK JA3RHR JA7BVA/7 JE3UJH/3 JF1CCH/1 JF4XUT JG1GLQ/1 JG7BBO JG7BBO/0 JH5DQR JI2GYO JI2KLU/1 JI6IHG/6 JJ2DWL/2 JK8HXB JL1EEI/1 JR7HKQ/7 R70SRC R9JQ R9M RP70X RP72I RP72SD RY8CAA SM7LFA SV9RMU UT4UO 35
44X1TI 4Z69MU CS2POPE DS4FQS HF100F J48GEO JA0PTK JA0PTK/0 JA1JEJ/1 JA3WUI JF5VSW JG1NDM JK2XXK/1 JK3HFN/3 JL8QYD JM1FBF/1 JR2LBF/9 JR2LFU R112MS R1606M R5RR RP72ML RP72V RU0L RU3AWG 25
53W9DQ 8J6DON/6 HF67CES IQ3TN JA7SGU JE1HXZ/6 JE2NLE/2 JF3B JF7LGH JH1DLJ JH4MGU/4 JK3ZCR JO3LTH/2 JR1OAC LA7EU R6DM RP72TG TM81HSG UA0JGI UA3ICF VK2KM 21
6EA4DAU EI44WAW GW4SKA JG3OML JG7BBO/7 JH7MSD/7 JJ5DDU/5 JM3GZE/3 JP7PYI JT1DN RA4FRH RP72BP RW0LGR 13
7IP0TRC IZ0AXF IZ0NLC JE2NLE JH5M JH7MSD JI1ILB JM1FBF/4 JR0UIU/1 JS6RRR LZ1LZ RP72T UA3DNK 13
88J1ITU/1 AC4VM JF4QWZ JO3MQY/3 JR0UIU/8 JR4O T88RH WL7SJ 8
9JA1JEJ JD1BMH JI1BNH/1 RP72H 4
10HB9AAA JA3MZG JH3BZS/6 RP72X S500R 5
11JE6IWS JL3EGT/4 UR9IH 3
128N20G/2 JA0QVJ JA7IRI/7 JI6IKW 4
13JE1GDY JR3RIY/3 OF6GAZ 3
14A61ET JA6UFF/6 2
15JS3CTQ/6 OH7UE RA3TW RP72NM 4
16JG1NDM/1 JR1LZK/6 UR3LC UW5EJS 4
17R4HDU 1
18A61EI R1BAI 2
198J100H/1 JL3TOG/3 JQ1GEV 3
208J1FB RP72KM 2
22BV3UF JE7JCX LZ180VL 3
24VR2CC 1
26JO3LTH 1
34JA3NJB JG1GUW/0 2
42JE6BPK/6 1
44JF5VSW/5 1
54JO3LTH/3 1
75R9MT 1
102JH8ISO 1
106JL7AGX 1
121UA0ZK 1
141JE7LBU 1
148JI7EKT 1
472S58K 1
Created by SH5 v.2.43, 07-06-2017
Registered to: JF2IWL