SH5  2017 February CW Skimmer Analysis JF2IWL/S
 
< Prev    |    Next >
 Possible errors
#Callsign in logCallsign(s) in master database
1BH4CAJ BH4CAC
2JA1UWF JA1UWB
3JA2EIY JA0EIY JA2KIY
4JA3YKK JA3WKK JA3YBK
5JA4FVE KA4FVE JA1FVE JA4FHE
6JH1OTE JH1OTZ
7JH4OYD JH4EYD
8JJ2IOA JJ2ICA
9JR1CHU JH1CHU JR1CHR
10JR5PDV JR5DPV
11UA0ZDY UA0LDY
12UA4HRI UA4HRZ
13UA6LJV UA6LJB
14UA9CIC UA9CDC
15BX2AG SX2AG BX4AG BX2AB BX2AK
16DK2SC DK4SC DK2CC DK2WC DK2SG DK2SZ
17DL6RD DL2RD DL6UD DL6RG
18N4AEW N4ZEW N4ACW N4AED
19OF2KM OH2KM
20UA0YM UA0DM
21UA9UA UA9AU UA9BA UA9MA UA9OA UA9UR UA9UX
22IB3N IB3A IB3C
23K6OX K3OX K7OX K6JX K6XX K6OI K6OJ K6OK K6OO K6OR K6OY
24P40R P43R P40A P40C P40L P40M P40P P40S P40W P40Y
25RY2A ZY2A RC2A RJ2A RK2A RL2A RN2A RT2A RY0A RY7A RY2S
26RY7M IY7M KY7M LY7M RA7M RJ7M RK7M RM7M RQ7M RT7M RU7M RV7M RW7M RX7M RY6M RY7A RY7G RY7Y
27T2CQ N2CQ
28W6QW N6QW W6KW W6LW W6RW W6UW W6YW W6QB W6QE W6QO W6QR W6QU
29WB9M AB9M WS9M WB0M WB1M WB4M WB9B WB9G WB9K WB9O WB9Z
30WE2T KE2T SE2T WO2T WU2T WZ2T WE8T WE2N WE2W
Created by SH5 v.2.44-dev, 26-03-2017
Registered to: JF2IWL